PRZEWODNIK EGZEKWOWANIA PRAWA

Rubpage nie zbiera ani nie wymaga żadnych formularzy identyfikacyjnych wydanych przez rząd od Użytkowników tej Witryny. Informacje zbierane przez tę Witrynę ograniczają się do adresu IP użytkownika zebranego w momencie jego rejestracji. Jeśli ujawniamy informacje o użytkowniku i/lub reklamodawcy, robimy to sole zgodnie z naszymi warunkami świadczenia usług i obowiązującym prawem. Jeśli jesteś urzędnikiem państwowym upoważnionym do zbierania dowodów w związku z oficjalnym dochodzeniem lub postępowaniem prawnym, możesz:ontskontaktuj się z nami pod adresem: [email protected] (proszę wpisać „SUBPOENA” w temacie). Jeśli ma miejsce handel ludźmi, wykorzystywanie dzieci lub inna sytuacja awaryjna, użyj naszego adresu e-mail i wpisz w tytule „Zgłoszenie awaryjne”. Zastrzegamy sobie prawo do żądania formalnej obsługi procesu w każdym przypadku i nic contzawarte w niniejszym dokumencie stanowi zrzeczenie się doręczenia procesu lub zgodę na jurysdykcję sądów poza Szwajcarią.