Zawiadomienie o domniemanym naruszeniu

WITRYNA szanuje własność intelektualną innych osób i prosimy naszych użytkowników o to samo. Dobrowolnie przestrzegamy i przestrzegamy amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, przekaż Wyznaczonemu przedstawicielowi Witryny ds. praw autorskich następujące informacje:
  1. elektrykatronic lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innego interesu własności intelektualnej;
  2. opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która Twoim zdaniem została naruszona;
  3. opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się na WITRYNIE;
  4. Twój adres i numer telefonu;
  5. oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz
  6. oświadczenie złożone pod karą odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w Powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Proszę o przesłanie wypełnionego Formularz naruszenia ustawy DMCA formularz pdf TUTAJ.