Zgłoś trafficking

DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE HANDLOWI

RubPage.com jest w pełni zaangażowana w podnoszenie świadomości na temat handlu ludźmi oraz angażuje się w najlepsze praktyki i rzecznictwo. W przypadku, gdy dowiemy się o jakimkolwiek incydencie związanym z handlem ludźmi, entuzjastycznie współpracujemy z organami ścigania i agencjami zajmującymi się zwalczaniem łamania praw człowieka.

Wszelkie podejrzenia wykorzystywania seksualnego nieletnich i/lub handlu ludźmi należy zgłaszać odpowiednim władzom.

ZNAKI OSTRZEGAWCZE MOŻLIWEGO HANDLU LUDŹMI:

  • Czy artysta przyjeżdża w towarzystwie innej osoby?
  • Czy ta osoba mówi lub wydaje się utrzymywać contprzewrócić artystę?
  • Czy artysta wydaje się przestraszony tą osobą?
  • Czy artysta ma trudności z komunikacją, co?ether wynikający z bariery językowej lub strachu przed interakcją?
  • Czy artysta wydaje się być nieletni lub bliski nieletniego?

Kieruj się zdrowym rozsądkiem i contjeśli podejrzewasz, że ktoś jest ofiarą handlu ludźmi, działaj zgodnie z odpowiednimi władzami.